АРХИТЕКТУР ТӨЛӨВЛӨЛТ

АРХИТЕКТУР ТӨЛӨВЛӨЛТ

АРХИТЕКТУР ТӨЛӨВЛӨЛТ

GARDEN CITY цогцолбор хотхоны онцлог нь айл бүрт байгалийн нар өдөрт хангалттай тусах боломжтойгоор архитектурын шийдэл нь төлөвлөгдсөн. Эхний ээлжийн орон сууцнууд нь тус бүр таван давхар, давхартаа цөөн айлтай ба хүн амын нягтаршил бага, цөөн гэр бүл байхаар төлөвлөгдсөн. Мөн барилга нь төмөр бетон карказ хийцлэлтэй, 8 баллд тэсвэртэй, байр бүр цахилгаан шаттай байна.