Амар тайван, аюулгүй орчин

Амар тайван, аюулгүй орчин

Garden-City-ногоон-орчин

Оршин суугчид болон хүүхдүүдийн чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх нийтийн эзэмшлийн талбай нь орон сууцнуудын голын хэсэгт байрлах бөгөөд машины хөдөлгөөнөөс бүрэн тусгаарлагдсан учир бяцхан үрс маань аливаа учрах аюул эрсдэлээс хол, амар тайван тоглох боломжоор хангагдсан.

Garden City 2

АМАР ТАЙВАН, АЮУЛГҮЙ ОРЧИН